Strona główna

Zapraszamy do nauki w nowym roku szkolnym 2023/2024. Czekamy na nowym uczniów i witamy  kontynuujących naukę. 

Szczegóły naszej oferty – w zakładce zajęcia stałe. Tegoroczna NOWOŚĆ to zajęcia dla grup przedszkolnych i zerówki!

Jesteśmy wyróżniającą się w okolicy placówką nastawioną na nauczanie wyłącznie języka hiszpańskiego i propagowanie kultury krajów hiszpańskojęzycznych.

Działamy od 2007 i co roku liczba naszych uczniów wzrasta. Jednocześnie poszerzamy nasze grono pedagogiczne, doskonalimy sposoby nauczania i zwiększamy ilość pomocy dydaktycznych.

Metody pracy dostosowujemy do potrzeb i wieku uczniów.

Podstawową formą prowadzenia zajęć jest  system stacjonarny. W razie potrzeby (choroba, wyjazd) uczniowie mają też możliwość nauki hybrydowej czyli  łączenia się z grupą on-line lub odsłuchiwania nagranej lekcji. Istnieją też grupy, w których nauka odbywa się tylko w systemie zdalnym.   

Proponujemy: zajęcia grupowe, indywidualne, całoroczne, wakacyjne, przygotowujące do egzaminów maturalnych i egzaminów D.E.L.E. prowadzone w kategoriach wiekowych od dzieci przedszkolnych, szkolnych, poprzez młodzież, po dorosłych oraz seniorów 60 +.

Oferujemy zajęcia na wszystkich poziomach, dlatego zaczynając naukę u nas, uczeń ma gwarancję możliwości jej kontynuowania przez wiele lat a osoby, które wcześniej uczyły się gdzie indziej, mogą dołączyć do dowolnej grupy.

Łączymy metodę komunikatywną (mówienie, umiejętność komunikacji w różnych sytuacjach, używanie języka hiszpańskiego do wyjaśnień) z metodą tradycyjną (podręczniki, prace domowe, sprawdziany kontrolne, częściowe wyjaśnienia w języku polskim) i z wykorzystaniem najnowszych technik audiowizualnych.

Naszą ofertę edukacyjną uzupełniają różnorodne pomoce dydaktyczne w języku hiszpańskim np.: gry planszowe, prasa, filmy oraz dodatkowe atrakcje kulturalne w postaci imprez organizowanych specjalnie dla naszych uczniów.

Wszystko to służy do zdobycia czterech podstawowych umiejętności językowych: rozumienia, mówienia, czytania i pisania.

¡Tú también puedes! Ty też możesz!

¡Te invitamos! Zapraszamy!