Egzaminy D.E.L.E

Przygotowujemy chętnych do zdawania egzaminów D.E.L.E (Diploma de Español como Lengua Extranjera) na wszystkich poziomach.

W ramach zajęć robimy testy egzaminacyjne i ćwiczenia językowe przygotowujące do egzaminów ustnych (dialogi, konwersacje, sytuacje symulowane).

Egzaminy przeprowadzane są dwa razy w roku w maju i w listopadzie przez Instytut Cervantesa w Warszawie i w innych miastach Polski.

W roku szkolnym 2022/2023 kolejna grupa uczniów będzie przygotowywać się do egzaminu D.E.L.E. B1

Pierwsza grupa naszych uczniów zdała egzamin DELE Inicial (B1) w maju 2008 roku.

W sumie do chwili obecnej egzamin DELE Inicial (B1) zdały następujące osoby:
 1.Katarzyna Ch., 2.Weronika P., 3. Magdalena W., 4. Anna O., 5.Karolina P., 6. Magdalena M.R,. 7. Agnieszka B., 8. Agata P., 10. Anna T., 11. Dorota M., 12. Weronika W.

Egzamin DELE Intermedio (B2) zdały do tej pory nastepujące osoby:
1 .Weronika P., 2. Magdalena W. 3. Katarzyna M. 4. Katarzyna M. J. 5. Katarzyna C. 6. Kamila M. 7. Kinga Z.

 Egzaminy DELE C1 zdały do tej pory:
1. p. Weronika P.  2. p. Kamila M.  3. p. Magdalena W.   4. p. Anna A. 5. Ewa L. 

 Gratulujemy!