Egzaminy D.E.L.E

Przygotowujemy chętnych do zdawania egzaminów D.E.L.E (Diploma de Español como Lengua Extranjera) na wszystkich poziomach.

W ramach zajęć robimy testy egzaminacyjne i ćwiczenia językowe przygotowujące do egzaminów ustnych (dialogi, konwersacje, sytuacje symulowane).

Egzaminy przeprowadzane są dwa razy w roku w maju i w listopadzie przez Instytut Cervantesa w Warszawie i w innych miastach Polski.

Pierwsza grupa naszych uczniów zdała egzamin DELE Inicial (B1) w maju 2008 roku.

W sumie do chwili obecnej egzamin DELE Inicial (B1) zdały następujące osoby:
 1.Katarzyna Ch., 2.Weronika P., 3. Magdalena W., 4. Anna O., 5.Karolina P., 6. Magdalena M.R,. 7. Agnieszka B., 8. Agata P., 10. Anna T., 11. Dorota M.

Egzamin DELE Intermedio (B2) zdały do tej pory nastepujące osoby:
1 .Weronika Pałka, 2. Magdalena Walkiewicz 3. Katarzyna Maciejewska 4. Katarzyna Michałek – Jurkowska 5. Katarzyna Cholewińska 6. Kamila Maculewicz 7. Kinga Zborowska

 Egzaminy DELE C1 zdały do tej pory:
1. p. Weronika Pałka i 2. p. Kamila Maculewicz – w listopadzie 2015,  3. p. Magdalena Walkiewicz – w maju 2016,  4. p. Anna Araszkiewicz – w maju 2017 

 Gratulujemy!