ActiveNow, RODO

Proszę wypełnić poniższy formularz klikając w kalendarzu na grupę, do której zostało przydzielone dziecko. Akceptacja umowy i innych dokumentów jest jednoznaczna z zawarciem umowy. Wszystkie dokumenty można przeczytać klikając w ich nazwę. 

Poniżej znajdują się następujące dokumenty:

1. Umowa uczestnictwa w zajęciach grupowych

2. Regulamin uczestnictwa w zajęciach grupowych

3. Umowa uczestnictwa w zajęciach indywidualnych (dla jednej lub dwóch osób)

4. Regulamin uczestnictwa w zajęciach indywidualnych (dla jednej lub dwóch osób)

5. Klauzula obowiązku informacyjnego RODO

6. Zalecenia sanitarne