RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Academia de Idiomas Katarzyna Bizoń z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Tadeusza 27 o nr NIP 5341344430.

2. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest: Katarzyna Bizoń, e-mail: katarzynabizon@o2.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia zajęć nauki języka hiszpańskiego i nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa oraz nie będą przekazywane poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię).

4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Pani/Pana zgoda oraz Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (art. 6 ust. 1 pkt. b).

5. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu przeprowadzania wykupionych  zajęć.

6. Ponadto posiada Pani/Pan prawo do:

  • Żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawienia), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz przenoszenia danych do innego Administratora danych (w zakresie określonym w art. 20 RODO),
  • Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.
  • Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

7. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.